Přidáním do katalogu se zavazujete dodržovat následující pravidla:

1) Při registraci vyplnit pravdivé a úplné

2) Neumisťovat do tohoto katalogu stránky s pornografickým nebo podobným zaměřením a stránky porušující platné zákony ČR a SR ( tyto stránky nebudou na tomto webu vůbec zobrazeny , jsou jiné weby s tímto zaměřením)

3) Při změně některých údajů oznamte neprodleně administratorovi

4) Uvedení nepravdivých údajů bude mít za následek vyřazení z databáze

5) Vytvořit odkazovou stránku, kde je umístěn reciproční odkaz na náš katalog. Z úvodní stránky musí být veden odkaz na odkazovou stránku.

Nedodržení těchto pravidel bude mít za následek vymazání z databáze.